"Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası"
Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

 https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-96447/2023-yili-haziran-donemi-istege-bagli-iller-arasi-yer-degistirme-suretiyle-atanma-kurasi.html linkinden ulaşılabilir. Sitemiz tarafından yapılan değerlendirmede Bakanlığın yayınladığı ilan metninde 663 45\A maddesine tabi çalışamakta iken kadroya geçen personel sözleşmeli olarak çalıştığı süreler dahil fiilen 4 yıl çalışamadığı sürece tercih yapamayacaktır. ilgili maddeler şu şekilde ; 

 

14. Kura son başvuru tarihi itibariyle;

a)4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli çalışan personelin başvuruları engellenecektir. Ayrıca kura tarihinden önce sözleşmeli statüye geçenlerin ise başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre çalışmakta olan sözleşmeli personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

c) 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre çalışmakta iken 657 sayılı DMK’ nın 4/A maddesine göre kadrolu olarak atanan personelin; 1 yıllık çalışma süresinin hesaplamasında 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre fiilen 3. yılını doldurduğu tarih esas alınacak ve üçüncü yılın bitiminden itibaren aynı yerde fiilen 1 yıl görev yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

d) 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonundan aynı unvanlı memur kadrolarına ataması yapılan personel için sözleşmeli olarak geçen süreler dahil olmak üzere fiilen dört yıl süreyle görev yapma şartı esas alınacak olup bu şartı sağlamayanların başvuruları kabul edilmeyecektir