663 Sayılı K.H.K' da Yer Alan 4+2 Çalışma Şartı 3+1 Olarak Değiştirildi

663 Sayılı K.H.K' da Yer Alan 4+2 Çalışma Şartı 3+1 Olarak Değiştirildi

Bilindiği üzere 

  07.07.2019
Duyurular