"AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ASDEP (Aile Sosyal Destek Personeli) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI"
AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ASDEP    (Aile Sosyal Destek Personeli) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ASDEP    (Aile Sosyal Destek Personeli)
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine gör Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır. Daha geniş bilgi için ; 

 

https://ailevecalisma.gov.tr/pdb/duyurular/duyuru9/