"663 Sayılı K.H.K' da Yer Alan 4+2 Çalışma Şartı 3+1 Olarak Değiştirildi"
663 Sayılı K.H.K' da Yer Alan 4+2 Çalışma Şartı 3+1 Olarak Değiştirildi

Bilindiği üzere 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre atanan sağlık personelleri bağlı bulundukları yerde en az 4 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçme taleplerinde bulunup 2 yıl daha çalıştıktan sonra atanma taleplerinde bulunabiliyorlardı.( Eş Durumu hariç ) . Yapılan yeni düzenlemeye göre 4+2 olan şart 3+1 olarak değiştirldi ve 05 Temmuz 2019 Tarihli ve 30822 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Bundan sonraki süreçte bu kapsamda çalışan sağlık personellerinin 2 yıl daha erken tayin isteme durumları doğmuştur. Becayiş Memur sitesi olarak tüm sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar dileriz.